วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

ปลาก้ดจีน


ลักษณะทั่วไป เป็นปลาสวยงามขนาดเล็กซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ปลาชนิดนี้มีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนานนับเป็นศตวรรษ เดิมทีคนไทยเลี้ยงปลากัดเพื่อนำมากัดพนันเอาทรัพย์สินเงินทองกัน จัดเป็นกีฬาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมานานนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังมีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้หันไปเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีครีบยาวและสีสันสวยงาม เพื่อจำหน่ายเป็นปลาสวยงาม ซึ่งรู้จักกันในนามปลากัดจีน ปลากัดที่ผสมคัดเลือกพันธุ์ขึ้นใหม่ ได้รับความนิยมแพร่หลายในต่างประเทศ ถิ่นอาศัย ในธรรมชาติปลากัดอาศัยอยู่ตามบึง และหนองน้ำที่มีพันธุ์ไม้ขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่นพบชุกชมในภาคกลาง ส่วนภาคอื่นๆ ก็พบทั่วไป อาหาร กินตัวอ่อนแมลง ลูกน้ำ ไรน้ำ และสัตว์ขนาดเล็ก ขนาด ความยาวไม่เกิน ๖ นิ้ว ประโยชน์ นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม นับเป็นสินค้าออกที่ขึ้นหน้าขึ้นตาชนิดหนึ่ง

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551

ปลาดาว


ปลาดาวไม่ใช่ปลา แต่เป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่มีเปลือกหุ้มรอบตัว ไม่มีกระดูกสันหลังเหมือนอย่างปลา ลำตัวเหมือนถุงกลมๆ คว่ำปากลง จากลำตัวซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลาง มีแขนยาวยื่นออกไปโดยรอบรวมห้าแขน ทำให้มีรูปร่างเหมือนดาว จึงเรียกว่า ปลาดาว หรือดาวทะเล หรือตีนกา ปลาดาวมีหลายชนิด หลายสี เช่น สีแดง เหลือง น้ำเงิน เทา บางชนิดตามแขนมีหนาม ปลาดาวอย่างธรรมดามีขาเป็นหลอดสั้น ๆ เรียงกันอยู่เป็นแถวที่ด้านใต้ของแขนทั้งห้า เมื่อต้องการเคลื่อนตัวไปทางทิศใดก็จะยื่นแขนที่มีปุ่มดูดยืดออกไปเกาะติดกับพื้นแล้วดึงตัวตามไปทางทิศนั้น แขนของปลาดาวเมื่อถูกตัดขาดอาจงอกขึ้นใหม่ได้เช่นเดียวกับหางจิ้งจก ส่วนแขนที่ขาดหลุดไปก็สามารถงอกเป็นตัวได้อีก การฆ่าปลาดาวโดยวิธีสับเป็นชิ้น ๆ จึงเป็นวิธีหนึ่งที่กลับทำให้ปลาดาวเพิ่มจำนวนมากขึ้น ที่ใต้ของลำตัวมีปากเลยจากปากขึ้นไปเป็นกระเพาะ ปลาดาวกินอาหารโดยการยื่นกระเพาะออกมาคลุมหุ้มเหยื่อแล้วชักกระเพาะกลับคืนเข้าไปภายในลำตัว เพื่อย่อยเหยื่อนั้นเป็นอาหารปลาดาวอาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเลตื้น ๆ เช่น ตามแนวปะการัง เดินหาอาหารไปตามพื้นทะเล อาหารของปลาดาวโดยทั่วไป ได้แก่ หอยสองฝา เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่และอื่นๆ ปลาดาวบางชนิดกินปะการังเป็นอาหาร