วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

ปลาก้ดจีน


ลักษณะทั่วไป เป็นปลาสวยงามขนาดเล็กซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ปลาชนิดนี้มีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนานนับเป็นศตวรรษ เดิมทีคนไทยเลี้ยงปลากัดเพื่อนำมากัดพนันเอาทรัพย์สินเงินทองกัน จัดเป็นกีฬาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมานานนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังมีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้หันไปเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีครีบยาวและสีสันสวยงาม เพื่อจำหน่ายเป็นปลาสวยงาม ซึ่งรู้จักกันในนามปลากัดจีน ปลากัดที่ผสมคัดเลือกพันธุ์ขึ้นใหม่ ได้รับความนิยมแพร่หลายในต่างประเทศ ถิ่นอาศัย ในธรรมชาติปลากัดอาศัยอยู่ตามบึง และหนองน้ำที่มีพันธุ์ไม้ขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่นพบชุกชมในภาคกลาง ส่วนภาคอื่นๆ ก็พบทั่วไป อาหาร กินตัวอ่อนแมลง ลูกน้ำ ไรน้ำ และสัตว์ขนาดเล็ก ขนาด ความยาวไม่เกิน ๖ นิ้ว ประโยชน์ นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม นับเป็นสินค้าออกที่ขึ้นหน้าขึ้นตาชนิดหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: